Nacionalinė žmogiškųjų išteklių stebėsenos (NŽIS) sistema

Nacionalinė žmogiškųjų išteklių stebėsena apima nuolatinį duomenų rinkimą, apdorojimą, analizę ir statistinės informacijos skelbimą, siekiant padėti švietimo subjektams (švietimo įstaigos, kiti švietimo teikėjai ir švietimo valdymo subjektai), kurie atlieka švietimo kokybę laiduojančią veiklą, ir kitoms valstybės valdymo institucijoms vertinti Lietuvos gyventojų užimtumo, apimančio ūkio, švietimo ir darbo rinkos sritis, būklę, kaitą, procesus įvairiais aspektais ir prognozuoti Lietuvos gyventojų užimtumo, kvalifikacijų poreikio ateities tendencijas, atsižvelgiant į valstybės, savivaldybių, visuomenės ir ūkio poreikius, priimti įrodymais (duomenimis) pagrįstus sprendimus.

Nacionalinė žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistema apibrėžta Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 162 dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo. 

Nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėseną koordinuoja sudaryta Vyriausybės komisija, sudaryta iš Vyriausybės kanceliarijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Vyriausybės strateginės analizės centro atstovų.

Vyriausybės strateginės analizės centras rengia metinę statistinę stebėsenos būklės ataskaitą ir jos rezultatus skelbia iki balandžio 30 d. (žiūrėti tyrimų ir ataskaitų skyrių).